Poljoprivredne sirovine d.o.o.

Preduzeće za otkup i prodaju poljoprivrednih sirovina

Poljoprivredne sirovine logo

APR podaci

PIB: 106671671
MB: 20656476

Adresa

Prote Mihaldžića 10
21131 Petrovaradin

Analiza

grafik

Nudimo Vam potpuno besplatnu uslugu praćenja i analize cena osnovnih sirovina na najznačajnijim svetskim tržištima.

Analiza Trgovina

Kontakt

kontakt

Centrala

021 641 51 72
060 6691 227

Faks

021 641 51 71

E-mail